Celostátní, krajské a regionální

Celostátní úroveň

 

24.-26.5.

Celostátní přehlídka DPS

 

Krajská úroveň

 

12.4.

Krajská přehlídka DPS

zlaté pásmo

Regionální úroveň

 

6.12.

Soutěž v psaní na PC(Mikulášské psaní)

účast

28.1.

Olympiáda v dějepisu

účast

7.2.

Olympiáda v českém jazyce

účast

27.2.

Konverzace v anglickém jazyce

účast

7.3.

Recitační soutěž

4.místo

8.3.

Recitační soutěž

účast

14.5.

MC Donalds

3.místo

16.5.

MC Donalds

6.místo