po většinu roku distanční výuka:

- proběhla školní kola různých soutěží

- leden - okresní kolo dějepisné olympiády - 17.m.

- červen - astronomická soutěž - 1.+ 2.+ 3.místo