Naše škola je zapojena do celostátního programu na podporu třídění a recyklace elektroodpadu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“.  V letošním roce soutěží celé třídní kolektivy.

Žáci 1. stupně mohou vybité baterie (tužkové, monočlánky, hodinkové, baterie z tabletů a mobilů) odevzdávat třídním učitelům. Žáci 2. stupně je odevzdávají Mgr. Taťáně Šleškové.

Recyklací vysloužilých baterií se získává především železo, zinek, mangan, měď a nikl, které mohou být využity třeba k výrobě nových baterií.

baterie