Beseda s poslancem Evropského parlamentu Ing. Janem Březinou

 

V pondělí 20. března zavítal mezi naše žáky poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina, aby si s žáky naší školy pobesedoval o činnosti Europarlamentu a odpověděl jim na jejich zvědavé otázky. Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvoval, zavzpomínal si při prohlídce školy na svá školní léta a na změny, které se od té doby udály. Po krátké prohlídce tříd a školní družiny nastoupil před žáky 8. a 9. tříd. Úvodní slovo uběhlo rychle a pan poslanec několikrát zdůraznil potřebu dobrých znalostí jazyků. Pak otázky přímo na tělo. První otázkou byla cesta našich žáků na prohlídku Evropského parlamentu na podzim tohoto roku. Z dříve dohodnuté akce mezi ředitelem školy a panem poslancem se tak stalo pozvání pro všechny, kteří chtějí něco vidět a mají snahu pro to něco udělat. Pak přišla výzva, že pojede ten, kdo položí první smysluplnou otázku. A první člen výpravy ( z plánovaných 8-10 osob vč. doprovodu) je tedy znám. Otázkou ..... si ho zajistila Dagmar Smítalová z 9.A. V této chvíli vůbec nevadí, že ze školy odchází již v červnu. Pak už otázky vhodné i upřímné a celé setkání uteklo jako voda.
Po krátké diskusi o budoucnosti školy v ředitelně pan poslanec Březina pokračoval na další schůzku.

 

europoslanec Březina mezi žáky   pohled do třídy   J. Březina při popisu Evropských struktur   Údaje o EU ukázal pan Březina na mapě Evropy   Europoslanec Ing. Jan Březina zblízka    ....  a otázky byly mnohdy na tělo   Pohled do budoucnosti