Základní škola Haškova se přihlásila a  byla vybrána do celorepublikového projektu s názvem " Hodina pohybu navíc" , který pro školní rok 2016/2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a sportovními svazy.

Jeho smyslem je navýšení pohybových aktivit žáků 1. až 3. ročníků základních škol v rámci jejich pobytu ve školní družině.

Cíle pokusného ověřování:

-         zlepšit zdravotní stav českých dětí

-         navýšit zájem žáků o pohyb

-         vytvořit, vydat a ověřit  metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách

-         ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do ověřování

-         získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky tohoto programu

Do pokusného ověřování jsou zahrnuti žáci a žákyně 1. - 3. ročníků naší školy, kteří docházejí do školní družiny a s jejichž zařazením písemně souhlasili zákonní zástupci.

Pokusné ověřování je realizováno v rámci činnosti ŠD, probíhá  každé pondělí a  středu od 13:30  hodin.

Hodiny pohybových aktivit jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v těchto vybraných sportech – fotbalu, basketbalu, házené, volejbale a  ragby.

                                                                                                    Ing. Andrea Mrázová

 

Logo MŠMT HPN - logo-velke