Dnes jsme se inspirovali krátkým textem italského básníka.

Giuseppe Ungaretti                Vojáci
                                              Jako
                                              na podzim
                                              ze stromu
                                              listy

Jakub Vozar

Mrak                     Déšť                Člověk                  Moře
Jako                      Jako                  Jako                    Jako
peřina                    květin                světa                    pohled
po ustlání               zalévání              ničitel                  do nekonečna

Josef Kovář

Myšlenka                         Pýcha                             Strach
Jako                                 Jako                               Jako
paprsky                            když ti                             třes rukou
z nebe                              někdo                              a kolenou
                                        bodne nůž
                                        do zad