Vítejte na nové stránce ZŠ Haškovy Literární pokusy. Budeme zde uveřejňovat zdařilé práce našich dětí. Chcete-li se také zapojit, přineste své básničky, povídky, pohádky, příběhy, úvahy ... Ptáte se kam? Třeba svému učiteli češtiny. Nebo do kabinetu češtiny na 2. stupni - p. učitelkám Schenkové nebo Bednářové. Těšíme se na zajímavé čtení.

Pro začátek si můžete přečíst, jak si žáci 9. třídy poradili s literárním úkolem, který byl inspirován verši Vítězslava Nezvala z jeho básně Trojský most. Téma znělo Je mi líto ...

Je mi líto přírody, květin a lesů,
je mi líto, že díky nám prožily tolik děsu.
Je mi líto lidí, kteří jsou na tom hůř než ostatní,
je mi líto, že se k nim štěstí už nikdy nevrátí.
Je mi líto těch, co žijí pro smutek,
je mi líto, že jejich hrdina z pohádky dávno utek.
Je mi líto všech, kterým nezůstala naděje,
je mi líto, že v jejich srdcích jsou jen krvavé krůpěje.
Je mi líto lidí, kteří opustili tento svět,
je mi líto, že už se nikdy nevrátí zpět.                  Nikola Šimková

 

Lidé jsou už asi takoví, že se nepoučí ze svých chyb.
A chtěli by svět ve svém náručí mít.
Je mi líto, když člověk nepřizná svou chybu.
Je mi líto, když člověk umře mlád.
Je mi líto dětí, které nemohou se smát,
je mi líto ženy, která se musí o svůj život bát.
Je mi líto muže, co hledá v sázce lásku.
Je mi líto, když válka nad mírem vyhrává.
Je mi líto, že dělo cello přehrává,
je mi líto, že hloupost křídla dostává.
Je mi líto všech smutných bytostí,
je mi líto lidí, kteří nemají radosti.
Lidé jsou už asi takoví, že se nepoučí ze svých chyb.
A chtěli by svět ve svém náručí mít.                      Josef Kovář