Dnes jsme se inspirovali básní od italského básníka.

Giuseppe Ungaretti


Vojáci

Jako
na podzim
ze stromu
listy

 

Jakub Vozar     Mrak               Déšť           Člověk      Moře
                         Jako peřina     Jako            Jako          Jako
                         po ustlání        květin           světa         pohled
                                               zalévání         ničitel        do nekonečna

Josef Kovář      Myšlenka              Pýcha                 Strach
                         Jako                      Jako                   Jako
                         paprsky                 když ti                třes rukou
                         z nebe                   někdo                 a kolenou
                                                      bodne nůž
                                                      do zad