Výtvarně dramatický kroužek
1.-5.tř. J. Zelinková
 čtvrtek  15:15 - 17:00  (500 Kč)
Sportovky 1.st. J. Benešová  středa  15:15 - 16:30
Paličkování od 4.tř. J. Ďuricová
 středa  15:10 - 16:30  (500Kč)
Keramický kroužek od 2.tř. J.Ďuricová  čtvrtek  15:15 - 17:00 ( 500 Kč/pololetí  )
Vaření 1.-2.st. J. Benešová  úterý  14:30 - 17:30 ( 500 Kč)
Cvičení z matematiky 9.r. J. Vojáčková  pondělí  14:00 - 14:45
Cvičení z českého jazyka 9.r. L. Vojtková  čtvrtek  13:50 - 14:30
Mladí badatelé 2.st.

T. Šlešková

J. Vojáčková

 
 

Veselá věda

cena za pololetí 1 200 Kč

přihláška na www.veselaveda.cz

1.-5.tř.  lektor Veselé vědy  podle zájmu

 

 

Sborový zpěv 2.-9.tř. Z. Gucká, J. Vincourová 
 pondělí

14:00 - 16:15

(rozdělení po skupinách)

Sborový zpěv- předškoláci a 1.ročník

přípravka

ROSIČKA

Z. Gucká, J. Vincourová
 středa 14:30 - 15:15

Sportuj ve škole - v rámci družiny

(dříve Hodina pohybu navíc )

1.-5.tř.

J. Ďuricová, J. Benešová
 podle zájmu