Tento projekt je spolufinancován z programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  Olomouckého kraje pro rok 2008

Ekologický projekt Třídíme ve škole

V letošním roce se naše škola zapojila do ekologického projektu s názvem Třídíme ve škole. Cílem  je seznámit žáky se zásadami třídění odpadu, které pak budou aplikovat i mimo školní prostředí. Abychom dětem vše vysvětlili, provedeme ukázkovou hodinu, během níž jim budou veškeré základy názorně ukázány. Celý projekt je rozdělen do dvou fází. Cílovou skupinou v první fázi jsou děti mladšího školního věku, tedy 1. stupeň ZŠ. Vše spočívá v tom, že v každé třídě budou stanoveny hlídky, odpovědné osoby, jejichž úkolem bude dávat pozor na správné třídění.

Pro žáky je v dnešní době nezbytné znát pravidla pro třídění odpadu, proto tento projekt považujeme za přínosný. Naše škola je již vybavena sadami kontejnerů, z nichž jsme větší část zakoupili a část obdrželi od Městského úřadu Uničov a které budou umístěny na chodbách i ve třídách. Do projektu se zapojili učitelé i žáci a všichni dohromady jsme zodpovědni za dobré fungování systému. Žáci správným tříděním a učitelé upevňováním získaných vědomostí.

Pevně věříme, že se nám projekt podaří úspěšně zařadit do dalších aktivit naší školy a třeba tím i povzbudit jiná vzdělávací zařízení k jeho přijetí.

Mgr. Dagmar Mojdlová, koordinátor projektu (16.června 2008)

 

 

HODNOCENÍ PROJEKTU TŘÍDÍME ODPAD

 

 Projekt navazuje na dlouhodobější úsilí pedagogů naší základní školy co nejvíce vštípit žákům zásady třídění odpadu a to nejen ve škole, ale i v domácnostech.

V první fázi projektu jsme si pozvali pojízdnou výstavu „ Tonda Obal na cestách“, která je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. V průběhu přednášky lektor dětem ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Součástí byla i hra, při které si děti prakticky vyzkoušely, jak správně třídit.

Dále následovala návštěva lektora ze Sluňákova a poté jely dvě třídy na exkurzi do tohoto místa, kde se žáci dozvěděli spoustu dalších zajímavých informací. V rámci tohoto projektu byly dále zpracovány za pomoci žáků z vyšších ročníků výukové materiály s pracovními listy, které zpracovávaly děti z prvního stupně. Žáci odpovědní za správné třídění upozorňovali ostatní na chyby při třídění odpadu a za pomoci učitelů kontrolovali správné fungování systému.

Tento projekt byl ukončen v říjnu 2008 a závěrečná zpráva vč. vyúčtování byly v termínu doručeny na Olomoucký kraj, který poskytl dotaci.

Celkově považujeme za zdařilý a velice přínosný, neboť na jeho základě jsme povzbudili žáky, jak je nezbytné v dnešní době znát pravidla pro třídění odpadu a důležité si uvědomit zodpovědnost každého z nás za kvalitní životní prostředí.


Mgr. Dagmar Mojdlová, koordinátor projektu (20.listopadu 2008)