logo školy

Tento projekt je spolufinancován z programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  Olomouckého kraje pro rok 2008

 

Třídíme ve škole

 

Projekt pro žáky od 6 do 15 let.

 

Škola má zavedený systém třídících kontejnerů pořízených z provozních prostředků a v rámci projektu Comenius. V rámci tohoto projektu připravíme vzdělávací pořad pro žáky naší školy s možností využití i pro další školy v Uničově. Žáci naší školy projdou tímto programem a budou motivováni pro třídění odpadu nejen ve škole, ale i doma. Přispějeme ke zlepšení situace při třídění odpadu na škole. 

 

Cílem projektu je zpracovat výukový program a s ním související pracovní materiál pro děti obsahující zásady třídění odpadu, aplikovat tento program na žáky naší školy, sledovat vývoj třídění na škole a v rámci dalšího  působení zvyšovat podíl třídění, vlivem na žáky dosáhnout zvýšení podílu třídění i v domácnostech

Výstupem projektu bude zpracovaný výukový program a pracovním materiálem (pracovními listy), prezenční listiny a fotografie akce a proškolení žáků naší školy.

 

Předpokládané náklady:

-          celkem 40.870,-

-          podíl dotace  29.870,-

-          vlastní podíl  13.000,-

 

Zkrácené náklady při dodržení minimálního procentuálního podílu:

-          získaná dotace 20.000,-

-          vlastní podíl 15.145,-

-          náklady celkem 35.145,-