"Porozumět cizímu jazyku znamená číst díla jeho velkých spisovatelů a pochopit je"

 (zkráceně nazývaný "Read")

 

V září tohoto roku vyhlásilo MŠMT rozvojový program "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008". Tento program ze dne 12.9.2008, č.j. 16618/2008-22 nabízel školám možnost podpořit výuku cizího jazyka. Projekt musel být odevzdán do 30.9. na ministerstvu. Učitelka angličtiny Ludmila Schenková a Petra Bednářová připravily projektový záměr a podklady pro výpočet materiálních potřeb a ředitel zpracoval projektovou žádost a závěrečný rozpočet. Žádost byla podaná a netrpělivě jsme čekali na 30.října, kdy mělo být vyhodnocení. To se, vzhledem k množství podaných projektů, posunulo na 14.listopadu. Teprve až po státním svátku jsme zjistili, že jsme byli ÚSPĚŠNÍ.

 

Vyhlášený program si můžete přečíst zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-ve-vzdelavani-podpora-vyuky

S výsledky se můžete seznámit zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prideleni-dotaci-v-rozvojovem-programu-ve-vzdelavani-podpora