Jak se nám daří

Vzhledem k tomu, že se nám kvůli pozdějšímu schválení projektu ministerstvem podařilo získat objednané knihy teprve v lednu, došlo k mírnému zpoždění v práci.

Než jsme dostali knihy k četbě, připravili jsme se žáky v průběhu prosince alespoň myšlenkové mapy o autorech literárních děl. Děti vyhledaly v encyklopediích, literárních příručkách a v internetové Wikipedii informace o M. Twainovi, D. Defoeovi a Oscaru Wildovi a z nich vytvořily velmi zajímavé mapy, které doplnily portréty /mimochodem velmi zdařilými/ a řadou citátů, které přeložily do češtiny respektive do angličtiny. Tyto myšlenkové mapy byly umístěny na nástěnkách na 2. stupni během četby knih.

V současné době jsme dokončili ve většině tříd četbu knih a začali jsme připravovat na základě četby materiály - myšlenkové mapy s charakteristikou postav, jednoduché vyprávění děje, výkladové slovníčky a slovníčky nepravidelných sloves /7. - 9. ročník/, mladší děti vyrábějí pexesa na slovní zásobu z přečtené knížky. Začínáme také s dramatizací úryvků z textu, které budou předvedeny na připravovaném knižním veletrhu koncem května

 

Při práci    Při práci    Projekt READ s dotací MŠMT    Projekt READ s dotací MŠMT   Projekt READ s dotací MŠMT   Projekt READ s dotací MŠMT   Projekt READ s dotací MŠMT   Projekt READ s dotací MŠMT   Projekt READ s dotací MŠMT