Besedy, přednášky

  23.9.     Komentovaná prohlídka " Jan Hus " u Minoritů       8.A   (  A.Kaplová )      
  20.10.  Preventivní přednáška Policie ČR  6.A, 6.B. 9.A
  23.10.  Muzeum Vodní branka  3.A ( Fialová )
  23.10.  Výlov rybníka Šumvald 4.-9.r.
 27.10.  Beseda s Armádou ČR  celý II. stupeň
16.12. Beseda s lékařem ( prevence HPV viry) 8.-9. třída
27.4.  Knihovna 1.A, 1.B, Kuxová, Mojdlová
27.4. Přednáška - Hasiči Uničov 2.A, 6.A, 6.B
28.4. Den Země, areál DDM Uničov 1.-2. třída, Mojdlová, Kuxová, Jurčičková, Dubová
6.5.  Knihovna -" Pohádky" 5.A, Vojtková
9.5. Den osvobození, Šatlava Uničov 3.-8. ročník
25.5. Návštěva ZUŠ ( vystoupení dram. kroužku) 3.A, 4.A
13.6. Hasiči 2.A
24.6. Letová ukázky dravců, Zayferus 1.-9.r.
28.6. Hasiči 6.A, 6.B Ku, Ry
28.6.- 29.6. Sportovní den 1.-9.r.
30.6. Rozloučení s devátým ročníkem, koncertní síň  

 Další akce

2.-3.9.           Adaptační kurz " Spokojená třída "                    6.B   ( J. Ryšavá )            
30.9.  Dopravní hřiště   2.A  ( J. Jurčičková, J. Dubová )
6.10.  Dopravní hřiště 2.A ( J. Jurčičková, J. Dubová )
7.10.  Dopravní hřiště 1.A, 1.B ( D. Mojdlová, M. Kuxová)
13.10. Focení prvňáčků na tablo 1.A, 1.B
15.10. Šatlava - Jan Hus 7.A ( A. Kaplová)
22.10. ŠD -rodiče s dětmi, vyhodnocení soutěže "O nejkrásnější dýni"  ŠD. I. stupeň ( Ďuricová,Benešová, Trnková)
2.11.-.7.11.  Zájezd jižní Anglie  5.-9.r.
11.11.  PROFI - vyšetření ( školní psycholog )  9.A
24.11 - 27.11.  Návštěva školek ( setkání předškoláků s prvňáčky )  I. stupeň, družina
30.11.- 4.12.  ERASMUS - Uničov  
4.12.  Mikuláš ve škole a v družině  
8.12.  Den otevřených dveří, " Budu prvňáčkem"  
14.12. Vánoční vystoupení družiny a sboru Rosička v Centru soc. služeb Uničov Z. Gucká, J. Fialová, J. Ďuricová, A. Mrázová
15.12.. 22.12. Vánoční jarmark, Vánoční besídky ve třídách I. stupeň, I. a II. stupeň
22.12. Vánoční trhy Olomouc 7.A, 6.A ( J. Vojáčková, K. Kuncová)
15.1. Moravské divadlo Olomouc 7.A,výběr 5.-6.r.(Ryšavá, Vojtková, Vojáčková)
21.1. - 4.2. Lyžařský výcvik 6.-9. ročník Lojda, Kuncová
3.3. Projektový den, Knihy A. Dudka 1.A
22.3. Vynášení Moreny 1.-3.r. ( Mojdlová, Kuxová, Jurčičková, Dubová, Fialová)
7.4. Dílny na SPŠ Uničov 6.A, 6.B ( Mrázová, Hronová )
8.4., 11.4., 20.a 22.4. Dopravní hřiště 6.-9.r., Kuxová
25.4.-26.4. Výlet , Praha 9.A, Schenková, Kaplová
27.4., 29.4., 6.5., 11.5. Dopravní hřiště, 5.A,9.A Kuxová
3.5.  "Ježkovy voči " - projekt ( prevence úrazů...) 3.A, Fialová
9.5. Veřejné pozorování na Šibeníku - přechod Merkuru přes Slunce 6.-9. ročník, veřejnost , Mrázová, Konečný
10.5. Vystoupení  v MŠ Haškova:"Hrajeme dětem pohádky" 1. oddělení družiny, ďuricová, Jurčičková
16.5.-22.5. Erasmus - Turecko Vlk, Kuncová, Lojda
19.5. "Jarní vystoupení", Koncertní síň družina, Ďuricová, Benešová, Trnková
31.5. Výlet, Bouzov 1.A, 1.B, 2.A, Mojdlová, Kuxová, Jurčičková
2.-3.6. Výlet, Bozeňov 7.A, Vojáčková, Vojtková
7.6. Moravské divadlo Olomouc 7.A, 8.A, Vojáčková, Vojtková
13.6. Videokonference v AJ ze ZŠ Paseka 3.A, Šlešková
15.6. Výlet družina - Náměšť na Hané Ďuricová, Benešová, Trnková
20.6.- 24.6. Škola v přírodě 3.-5.ročník, Bozeňov Fialová, Lojda, Šlešková, Gucká
22.6.; 22.6.- 23.6. Výlet Olomouc 6.r., výlet 8.A - Horní Lipavá 6.r. - Kuncová, Ryšavá, 8.A Kaplová

Exkurze

25.11.             Scholaris 2015  a Honeywell Hlubočky                                                               9.A ( Mrázová )
 20.1.  Exkurze Miele Uničov  9.A ( Mrázová, Kaplová )
2.2. Den zručnosti na SPŠ a SOU, Uničov  9.A ( Mrázová)
15.6. Exkurze ČOV  Uničov ( čistička odpadních vod) 8.A Šlešková