Besedy a přednášky

26.9. P- centrum Olomouc                                7.A
27.9.  Den se záchranáři 2.-5.r.
12.10.  Radnice - věž, památky  3.A
16.10.  Projekt - Abeceda peněz 4.A, 4.B
6.2.  Den zručnosti SPŠ a OA 9. ročník
25.2 MK Fruit - vitamínový den 1.-5. r.
27.3. P- centrum Olomouc 9.B
7.5. přednáška - AIDS, vztahy 8.,9.r.
9.5. beseda s hasiči 2.,6.r.
17.5. exkurze u hasičů 6.r.

Exkurze

3.10. Osvětim                                                  9.A   
24.10. Exkurze firmy MIELE Uničov  7.A
25.10. Exkurze v České spořitelně 4.A,4.B
9.1. Úřad práce Olomouc (IPS) a exkurze ve firmě Honeywell Hlubočky  9.A + B

Další akce

  10.9.  Adaptační výlet - Bradlo                      6.A, 6.B
  19.9.  Focení prvních tříd na tablo do MF Dnes   1.A
  20.9. Dopravní hřiště    3.A
 26.9.  Fotbal - SK Uničov,hlavní hřiště, nábor    1.A
 26.9.  Olympiáda netradičně   družina
12.10. Výlov Šumvaldského rybníku  5.-9.r.
25.10. 100 let ČR, výstava na SPŠ Uničov  9.A
12.-16.11.  Erasmus - Velká Británie  
21.11. Scholaris Olomouc 9.A, 9.B
5.12. Mikuláš ve škole I. a II. stupeň
6.12. Projektový den - "Padesát je jen číslo" I. a II. stupeň
10.-14.12. Erasmus - Portugalsko  
4.1. "Děti dětem" - návštěva školky Poděbradova, Uničov  I. stupeň a družina
8.1. "Děti dětem" - návštěva školky Komenského, Uničov I. stupeň a družina
25.1. Školní ples - "Vyplouváme" 9.A + B
29.1. Návštěva školek I.stupeň, družima
30.1. Maškarní karneval družina
28.2. Budu prvňáčkem, Den otevřených dveří I. a II. stupeň
4.-8.3. Lyžařský výcvik výběr žáků 6.-9.r.
25.-28.3. Erasmus Bulharsko  
1.-5.4. Škola v přírodě 4.A, 4.B
5.4. Zápis do 1. třídy I. stupeň
7.4.-12.4. Erasmus Turecko  
8.4.-12.4. škola v přírodě - 3.A - Mladoňov 3.A
1.4.-5.4. škola v přírodě - Mladoňov 4.A + 4.B
25.3.-12.4. soutěž ve sběru papíru všichni
17.4. projektový den - Velikonoce 1. stupeň
26.4.-1.5. zájezd do Londýna 2. st.
  plavání - 10 lekcí 1.-4.r.
5.5.-11.5. Erasmus Polsko  
9.5. projekt Abeceda peněz 4.r.
20.5. zájezd do Vídně 2.st.
5.6. besídka s předškoláky 9.r.
11.6.-25.6. třídní výlety všichni
13.6. noc ve školní družině 1.st.
21.6. výlet školní družiny 1.st.
24.+25.6. sportovní den 1.st.
26.6. sportovní den 2.st.
11.6.-27.6. návštěva koupaliště 2.st.