Složení školské rady

Ve školské radě jsou zastoupeny tři složky. Rodiče, zřizovatel a pedagogičtí pracovníci školy (kromě ředitele, ten členem být nemůže).

Naše školská rada ( dále jen ŠR) pracuje ve složení :

Ing. Jarmila Kaprálová 
Mgr. Jana Veselá
Kamila Hartlová
Jarmila Vymazalová
Mgr. Lenka Vojtková
Jiřina Ďuricová

Ing.Jarmila Kaprálová a Mgr. Jana Veselá zastupují zřizovatele,
Kamila Hartlová a Jarmila Vymazalová zastupují rodiče,
Mgr. Lenka Vojtková a Jiřina Ďuricová zastupují pracovníky školy.

Kontakt na předsedu Ing. Jarmila Kaprálová: 602 736 714 (předseda)