« zpět
01.01.2011 / 1:01

 

Složení školské rady

Ve školské radě jsou zastoupeny tři složky. Rodiče, zřizovatel a pedagogičtí pracovníci školy (kromě ředitele, ten členem být nemůže).

Naše školská rada ( dále jen ŠR) pracuje ve složení :

Mgr. Radek Vincour (předseda)
Mgr. Ivo Olbert
Mgr. Magda Kohlová
Magda Melovská
Mgr. Dagmar Mojdlová
Jiřina Ďuricová

Mgr. Radek Vincour a Mgr. Ivo Olbert zastupují zřizovatele,
Mgr. Magda Kohlová a Magda Melovská zastupují rodiče,
Mgr. Dagmar Mojdlová a Jiřina Ďuricová zastupují pracovníky školy.

Kontakt na předsedu Mgr. Radka Vincoura: 603 439 186