« zpět
01.01.2005 / 1:01

 

Složení školské rady

Ve školské radě jsou zastoupeny tři složky. Rodiče, zřizovatel a pedagogičtí pracovníci školy (kromě ředitele, ten členem být nemůže).

Naše školská rada ( dále jen ŠR) pracuje ve složení :

Stanislav Axman (předseda)
Ilona Vojtíšková
Mgr. Renáta Opichalová
Jana Poštulková
Mgr. Dagmar Mojdlová
Jiřina Ďuricová

Stanislav Axman a Ilona Vojtíšková zastupují zřizovatele, Renáta Opichalová a Jana Poštulková zastupují rodiče, Dagmar Mojdlová a Jiřina Ďuricová zastupují pracovníky školy.