« zpět
01.01.2008 / 1:01

 

Složení školské rady 2008/2011

 

Jméno a přímení

Zástupce zřizovatele

Michaela Klabanová

Zástupce zřizovatele

Ilona Vojtíšková

Zástupce rodičů

Pavel Jarolím

Zástupce rodičů

Mgr. Renata Opichalová

Zástupce pedagogů

Mgr. Dagmar Mojdlová

Zástupce pedagogů

Jiřina Ďuricová

 

Předsedou školské rady byl zvolen pan Pavel Jarolím.