« zpět
19.11.2014 / 9:25

 

Složení školské rady

Ve školské radě jsou zastoupeny tři složky. Rodiče, zřizovatel a pedagogičtí pracovníci školy (kromě ředitele, ten členem být nemůže).

Naše školská rada ( dále jen ŠR) pracuje ve složení :

.............. 
.....................
Mgr. Magda Kohlová
Ing. Antonín Hampl
Mgr. Dagmar Mojdlová
Jiřina Ďuricová

.............. a .................. zastupují zřizovatele,
Mgr. Magda Kohlová a Ing. Antonín Hampl zastupují rodiče,
Mgr. Dagmar Mojdlová a Jiřina Ďuricová zastupují pracovníky školy.

Kontakt na předsedu ...........: .................