Kdo je ŠPP a s čím se rodiče, děti a učitelé mohou na ŠPP obrátit?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď: "S jakýmkoliv problémem ze školy i mimo školu."
Ve školském poradenském pracovišti pracuje výchovný poradce, metodik prevence a školní speciální pedagog. S jakými problémy se na koho obracet Vám řekneme na následujících řádcích.

 

Ing. Andrea Mrázová - výchovný poradce

telefon: 585 054 546 (kancelář školy)
e-mail: mrazova@haskova.cz

Věnuje se především:

  • problematice kariérového poradenství
  • koordinaci péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
  • eviduje dokumentaci výchovných problémů žáků ( pohovory s rodiči, kázeňská opatření, výchovné komise, spolupráce s OSPOD)

 

Mgr. Alžběta Kaplová -  metodik prevence

telefon:   585 054 546
e- mail:   a.kaplova@gmail.com

Věnuje se především:

  • primární prevenci rizikového chování
  • koordinuje práci jednotlivých učitelů a extrerních pracovníků

  

Mgr et Mgr. Petra Křížkovská - školní speciální pedagog

e-mail: petra.krizkovska@seznam.cz

Věnuje se především:

  • péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP)

  

PhDr. Jana Hronová - školní psycholog

telefon: 736 770 631
e-mail: hronova.psycholog@seznam.cz

Věnuje se především:

  • individuální poradenské práci se žáky a zákonnými zástupci
  • práci s třídními kolektivy a metodické podpoře učitelů