Kliknutím na uvedený odkaz se dostanete na stránky ZŠ U Stadionu do programu, ve kterém můžete sledovat odběr obědů, provedené platby a provádět odhlašování a přihlašování obědů.

Postup:

1. Klikněte na odkaz

2.V pravém horním rohu zadejte přihlašovací jméno a heslo

3.V úvodu vidíte aktuální oběd, vpravo kalendář s údaji pro jednotlivé dny a v horní liště jednotlivé karty.

4.Na levé straně se nachází tlačítko "zrušit oběd" s odtržkou. Oběd je tedy aktivní a objednán.

5.Pro zrušení oběda na něj klikněte (zbarví se zeleně s textem "objednat oběd")

6.Kliknutím na datum v kalendáři a a posléze na zadaný oběd upravte, jestli chcete oběd ponechat nebo zrušit.


Odhlášky obědů