Proč samostatné stránky na fondy EU?

Mnozí z Vás, kteří naše stránky pravidelně navštěvují se asi podivili, proč zmizelo několik našich významných aktivit. Důvod je velmi prostý. Pokud bychom každý projekt dávali do nabídky MENU dál, stala by se velmi nepřehlednou. Koho zajímají naše aktivity z oblasti čerpání dotací a grantů, dostane se na tuto samostatnou stránku a my máme více prostoru prezentovat zde všechny naše aktivity.

Po prvním projektu Comenius 2005- 2008 s názvem "Zelená Evropa", který jako první napsala a řídíla Magda Salajová, přišly projekty další. Byl to impuls pro další práci. Pochopili jsme, že to jde a jak se do toho pustit. Za to jí patří veliký dík.

Další se již dočtete v jednotlivých odkazech. v MENU jsou názvy projektů. Další informace a jejich průběh si přečtete na těchto jednotlivých stránkách.

Přeji Vám hezké čtení a spoustu inspirace.

 

 

Svatopluk Vlk,
ředitel školy