Zhodnocení projektu Comenius

Projekt Comenius skončil. Trval tři roky a za tuto dobu jsme viděli kus světa, získali přátele po celé Evropě a s některými se možná zase setkáme na dalších projektech.

Než vůbec začnu, musím poděkovat Mgr. Magdě Salajové, které projekt připravila, rozproudila a vložila do něj všechno své nadšení. Ona přišla s nápadem o Comenia požádat, našla partnery a sepsala žádost.

Při setkání na radnici  Opustila nás po těžké nemoci, ale v naší škole je pořád přítomna. Jí patří největší poděkování.

Za celou dobu trvání projektu vytvořili žáci celou řadu zajímavých prací. Účastnili se společných mezinárodních soutěží, připravovali pro partnery kalendáře, psali básně v angličtině, vydávali buletiny o projektu apod. Všechny činnosti byly integrovány do běžné výuky. Žáci tedy měli možnost pochopit, k čemu konkrétně je to, co se učí. Na návštěvách v zahraničních školách či partnerů u nás zase procvičili svoji angličtinu a pochopili, že zvládnout jazyk není jen naučit se slovíčka, ale i nutnost přemýšlet o významu věty jako celku. Získání schopnosti "živé" komunikace, poznání jiných kultur a navázání přátelství jsou důležitými výstupy našeho projektu. Myslím, že důležitější než všechny hmatatelné materiály, které jsme za ty tři roky zpracovali.

Za tyto tři roky byly naše aktivity podpořeny celkovou částkou 15.650€.