Škola má být centrem společného setkávání, poznávání a navazování nových přátelství nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi ostatními příslušníky jejich rodin. Naším cílem je mimo kvalitní pedagogické práce nabídnout rodičům či prarodičům možnost pohovořit spolu navzájem, ale i s pracovníky školy na neformálních setkáních.

Jedno takové, s názvem Svatojánský podvečer, se uskutečnilo v pátek 20.června v areálu Haškovy školy. Rodinné týmy zde soutěžily v pohádkově laděných disciplínách o body tak, aby po součtu obdržely snítku "zlatého kapradí". Jedině ta totiž mohla dětem otevřít pohádkovou jeskyni plnou pokladů. Ani rodiče nepřišli zkrátka. Pro ně, ale i pro všechny soutěžící bylo přiraveno malé občerstvení. Avizovaným překvapením byl skákací hrad, který díky sponzorskému daru rodičů byl dětem k dispozici po celé páteční odpoledne.

J. Ďuricová