SVÁTEK RODIČŮ

Program společného vystoupení Školní družiny ZŠ Haškova dne 7.6.2007 v koncertní síni :

- pohádka Stromeček - hrály děti z 1.B,vyprávěla Kateřina Obšilová

- scénka Marnivý ježek - hrály děti z 2.A, vyprávěl Vilém Váňa

- pohádka O smutné princezně - hrály děti z 2.A, vyprávěla Klára Opichalová

- taneček Spalo kotě, spalo v botě - tančily dívky z 1.A

- pohádka Čert a Káča -hrály děti ze 4.A, vypr.Petr Janiš

- pohádka O perníkové chaloupce - děti z 1.A, vypravěči Marek Fromel, Kristýnka Mackovčáková a Adélka Fromlová

- taneček Když se holka ožení - tančily dívky ze 3.A

- pohádka O třech přadlenách - děti ze 3.A, vypravěči Karolína Špičková, Nikola Šimčíková a Martin Holínek

- taneček Dan Nekonečný - děti z 1.B a 2.A

- v průběhu programu zazněly básničky věnované rodičům

- celým programem provázeli Jan Kunst a Karolína Špičková

 

Vystoupaní    Vystoupení    Vystoupení    Vystoupení    Vystoupení    Vystoupení    Vystoupení    Vystoupení    Vystoupení