Sportovní hry

Do sportovních her chodí děti od 1. do 6. ročníku. Pro tuto věkovou rozmanitost a také velký počet dětí se hry rozdělily do dvou skupin. V pondělí chodí děti 3.- 6. ročníku, ve středu ti menší. Děti se učí po celý rok "ovládat" míč. Chytat, házet, vyhazovat, driblovat atd. To je při každé hodině her a soutěží samozřejmostí. Každá hodina je vždy rozdělena na rychlou a klidovou - relaxační část. Veškeré hry jsou také zaměřeny na různé události nebo roční období. Snažíme se, abychom využívaly nejenom všechny tělocvičné pomůcky a nářadí, ale také pro děti pestřejší pomůcky - kolíčky, provázky, obaly, tak aby každá hodina sportovních her byla jiná, zábavná, pestrá, ale hlavně navozující v dítěti radost z pohybu.

Jindra Benešová, vychovatelka