Keramická dílna

Díky velkému pochopení ředitele školy, který sám je velmi řemeslně zručný, se podařilo před několika lety vybudovat na naší škole keramickou dílnu, vybavenou dvěma hrnčířskými kruhy a velkou keramickou pecí. V průběhu roku ji využívají žáci v rámci pracovní a výtvarné výchovy. Ve dvou kroužcích zde dvakrát týdně pracuje a tvoří 27 dětí, které v průběhu roku proniknou do tajů tvoření s hlínou. Naučí se hlínu zpracovat, válet, modelovat a vytlačovat. Seznámí se s procesem přežahu i ostrého výpalu, naučí se výrobek dotvořit burelem, engobou nebo barevnými glazurami. Práce s hlínou probouzí v dětech představivost, mohou tu uplatnit svoji fantazii, rozvíjí jemnou motoriku. A výsledkem všeho toho snažení jsou krásné a originální výrobky.

Jiřina Ďuricová, vedoucí vychovatelka

 

Keramika 1   Keramika 2   Keramika 3   Keramika 4   Keramika 5   Keramika 6   Keramika 7   Keramika 8   Keramika 9   Keramika 10   Keramika 11   Keramika 12   Keramika 13   Keramika 14