Maškarní ples ukončil pololetí

U příležitosti konce 1.pololetí 2005/2006 uspořádala školní družina pro všechny zájemce z řad žáků naší školy maškarní ples. Je to jedna z mnoha akcí, kde se setkávají děti všech oddělení školní družiny i děti, které do družiny nechodí. Naše družina touto a podobnými akcemi obohacuje kulturní život dětí, upevňuje vzájemné vztahy mezi všemi věkovými skupinami a probouzí v dětech fantazii. Právě zde vznikají přátelství, která přesahují jednotlivé třídní kolektivy. Nejsme jen "hlídací služba", ale plnohodnotná součást výchovného procesu školy, která se odpovědně a velmi kvalitně podílí na výchově dětí po skončení vzdělávání.

Na fotkách vidíte masky dětí, ale atmosféra se z nich dá těžko vyčíst. U nás stavíme na přátelské, vstřícné a motivující.

 

proud masek     Kamarádi     lidé jsou různí i masky jsou různé     rej?     našla se i strašlivá strašidla     taneční rej