Školní družina je určena pro děti 1. - 5. třídy, ale v odůvodněných případech ( dojíždějící apod.) umožníme docházku i dětem 2. stupně Haškovy školy. Prostory školní družiny dávají dětem příležitost   k odpočinku, ale i k zájmovým činnostem a hrám. Aby byla naše nabídka zajímavá a pestrá, organizujeme  množství různých činností, ve kterých se mohou děti realizovat: kroužky keramiky, vaření, paličkování, výtvarný a sportovní kroužek, zapojili jsme se do projektu MŠMT Sportuj ve škole, učíme se rozmanité výtvarné techniky.

   V průběhu celého školního roku připravujeme také celodružinové akce. Letos již máme s úspěchem za sebou Netradiční sportovní olympiádu, návštěvu Pevnosti poznání v Olomouci, Den otevřených dveří   u vojáků, soutěž "O nejkrásnější halloweenskou dýni“, Mikulášskou nadílku v koncetní síni s programem pro rodiče a návštěvu svíčkárny Rodos v Olomouci s workshopem. A co nás ještě čeká? Velmi oblíbený je  maškarní karneval ke dni pololetního vysvědčení, velká kvízová vědomostní soutěž, exkurze k hasičům a do místních podniků. Děti se každoročně těší na spaní ve škole, kde stráví noc ve školní družině a hrají noční hru, úspěšné je i soutěžní klání rodinných týmů, ve kterém si rodiče s dětmi nejen zasoutěží, ale také stráví příjemné chvilky u udírny a skákacího hradu. Děti se také v družině s láskou starají o naše zvířátka, morčátka a činčily.

   Nejdůležitější pro děti je spontánní tvořivá hra. Děti v ní rozvíjí fantazii, samostatnost, řeší různé situace, musí se samostatně rozhodovat, vyjednávat a navazují kontakty s vrstevníky. Naším hlavním cílem je, aby děti chodily do školní družiny rády, byly šťastné a spokojené a zároveň si nenásilnou formou osvojovaly řadu nových dovedností.

                                           Jiřina Ďuricová, vedoucí vychovatelka ZŠ Haškova