Školní družina při Haškově škole pracuje pod vedením hlavní vychovatelky Jiřiny Ďuricové, která má zároveň na starosti  děti v prvním oddělení. V dalších třech odděleních pracují vychovatelky Jindra Benešová, Mgr. Jitka Zelinková a Zlata Štrúbelová. Družina má otvírací dobu od 6.00 do 17.30 (vyhověli jsme maminkám s pracovní dobou do 17 hodin). Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu pro družinu, který je k nahlédnutí na školním webu. Do družiny dochází především děti prvního stupně, některé činnosti družiny jsou oblíbené i u větších dětí stupně druhého.

 

      Paní vychovatelky připravují pro děti a jejich rodiče každoročně několik „velkých“ akcí. Mezi takovéto akce patří například:

 • soutěž O nejkrásnější Halloweenskou dýni s cenami, občerstvením a diskotékou
 • Mikulášská besídka s Mikulášem, čertem a andělem, a samozřejmě s dárečkem
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval se soutěžemi, cenami a diskotékou
 • vystoupení pro rodiče – divadelní a pěvecké
 • soutěže rodinných týmů – Poznáváme svoje město Uničov, Letem Evropou, Uničov v době husitské – s cenami, občerstvením a skákacím hradem
 • spaní v družině s noční hrou
 • celodenní výlet družiny v červnu
 • péče o živá zvířátka v družině

Mezi běžné činnosti dětí ve školní družině patří:

 •  netradiční výtvarné techniky
 •  práce v keramické dílně- keramické výrobky
 • drátování a paličkování
 • vědomostní soutěže
 • recitační a pěvecké soutěže
 • sportovní soutěže a sportovní hry
 • aerobic
 • sportovní aktivity v tělocvičně a na hřišti školy
 • tanec a diskotéky
 • čtení pohádek
 • vaření (pro větší děti)
 • posilovna (pro větší děti)
 • a další.