11.listopad2019

Článek zveřejněný na Fb stránce ORP Uničov představuje aktivity naší školy v Uničovském regionu.

10.listopad2019

Srdečně Vás zveme na společnou besídku předškoláčků a žáků 2. a 3.třídy ZŠ Uničov, Haškova 211 nesoucí motto "Škola školce a školka škole".

7.listopad2019

Žáci pátých tříd vyrazili za kulturou do Olomouce. Oblékli si své nejsvátečnější oblečení a s nadšením se vydali na cestu do Moravského divadla, kde na ně čekala divadelní adaptace slavné Werichovy pohádky Královna Koloběžka První.

6.listopad2019

Výběr 8. a 9. ročníku naši školy se zapojil do nové sezony již tradiční soutěže s názvem Školská futsalová liga 9.

6.listopad2019
Třídní schůzky
[ Aktuality ]

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat v kmenových učebnách ve čtvrtek 21.listopadu 2019 v 16.30 pro rodiče žáků prvního stupně a v 17.00 pro druhý stupeň. Netýká se rodičů prvňáčků, kteří již schůzky měli v říjnu.
vedení školy

3.listopad2019

Opět je tady listopad a s ním i kromě "Dušiček" i převzatý svátek, který si s dětmi ve škole připomínáme, a tím je Halloween.

1.listopad2019

Zpracoval jsem si pro zajímavost seznam projektů za období 2005 - 2019.... a musím říct, že jsem byl velmi překvapen.

30.říjen2019
Pevnost poznání
[ Aktuality ]

V pátek navštívili žáci sedmých a osmých tříd Pevnost poznání Olomouc v rámci projektu, který si klade za cíl seznámit žáky s vědou v její komplexnosti. Tedy okusit vědu na vlastní kůži formou různých aktivit a interaktivních exponátů ve vědeckém centru.

29.říjen2019
Bezpečná cesta
[ Aktuality ]

Žáci prvních tříd v průběhu měsíce záři získávali teoretické znalosti týkající se bezpečnosti pro chodce.

29.říjen2019
Abeceda peněz
[ Aktuality ]

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz, který je určen pro žáky čtvrtých tříd.
Cílem tohoto projektu je seznámit děti s fungováním firmy, rozšířit jejich znalosti v oblasti finanční gramotnosti.

24.říjen2019

Žáci 4.A spolu s paní učitelkou Janou Vincourovou připravili hodinu sportování v naší tělocvičně pro nejstarší oddělení mateřské školy, která sídlí na škole Haškova.

24.říjen2019
Edookit
[ Aktuality ]

Haškova škola zprovoznila přehledný informační systém pro školy Edookit. Všichni žáci mají čip pro vstup do školy a rodiče jsou tak informováni o docházce dítěte, dále mají rodiče ihned po zapsání učitelem přehled o známkách, chování, učivu, domácích úkolech a školních aktivitách svých dětí, mohou komunikovat s učiteli a dalšími rodiči, mohou omlouvat žáka z vyučování a podobně.

20.říjen2019

V pátek 18.10. se 18 žáků naší školy zúčastnilo astronomické soutěže s nosným tématem “50 let od prvního výstupu člověka na Měsíc”

20.říjen2019

V prvním říjnovém týdnu se naši zástupci v rámci projektu ERASMUS+ zúčastnili mezinárodního školení „Primary International schools together for the Exchange of interactive CLIL training“ se zaměřením na výuku metodou CLIL.

Komentářů 0
17.říjen2019

Informace k podání přihlášek na SŠ pro žáky 5. a 9. ročníku budou sděleny na třídních schůzkách.

11.říjen2019

"Bylo to dobrý!“ Tak zněla nejčastější odpověd dětí školní družiny na otázku, jak se jim soutěžení líbilo, když se 2.října 2019 účastnily a plnily 10 disciplín v Netradiční olympiádě.

6.říjen2019

Žáci osmého a devátého ročníku v úterý 1.října 2019 navštívili ekologické centrum v Mladoňově.

4.říjen2019

Začátkem školního roku se žáci 6. ročníku zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu v lanovém centru v Olomouci. Celý pobyt byl připraven jako teambuildingový, aby se utvořily nově vznikající kolektivy spolu s novými žáky z okolních vesnic.

1.říjen2019
Erasmus+ týden ČR
[ Aktuality ]

V pondělí 23. 9. 2019 jsme slavnostním ceremoniálem v kapli Povýšení sv. Kříže započali Erasmus+ týden v rámci projektu Nature, ecology, craft as a heritage of European culture, který si klade za cíl nejen vzájemné sdílení zkušeností učitelů mezi jednotlivými partnery v EU a pro žáky poskytnutí příležitosti poznat jiné země, kamarády a zdokonalit se v cizím jazyce, ale i získat kladný vztah k evropskému přírodnímu a kulturnímu dědictví.

Komentářů 0
16.září2019

Každoročně zajišťuje naše škola pro žáky výuku plavání v rozsahu 40 lekcí během školní docházky.

6.září2019

Netradičně hned na začátku školního roku se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili exkurze na Sluňákov v rámci projektu Tajemství živlů pod záštitou MAP pro ORP Uničovsko.

26.srpen2019
Škola Vás vítá
[ Aktuality ]

Prázdniny uběhly jako voda, ale kolik se toho v nás a našich životech událo, víme jen my sami. :)

19.srpen2019

Třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci...

19.srpen2019

Slavnostní zahájení školního roku.....

2.červenec2019
Letní přání
[ Aktuality ]

Letní přání ředitele školy.

30.červen2019
26.červen2019

Na konci dubna se 32 žáků druhého stupně zúčastnilo zájezdu do Anglie.

23.červen2019

V pátek 28.června v 8.30 hodin proběhne v koncertní síni slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníku. Srdečně zveme všechny přátele Haškovy školy.

23.červen2019

Dne 18. 6. 2019 9.B podnikla jednodenní výlet do Prahy...

13.červen2019

Celostátní přehlídka 53. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův památník, do níž postoupil náš žák Štěpán Hlaváč (vítěz krajského kola v kategorii slovního projevu žáků ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií), byla v letošním roce výjimečná...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14