24.říjen2019
Edookit
[ Aktuality ]

Haškova škola zprovoznila přehledný informační systém pro školy Edookit. Všichni žáci mají čip pro vstup do školy a rodiče jsou tak informováni o docházce dítěte, dále mají rodiče ihned po zapsání učitelem přehled o známkách, chování, učivu, domácích úkolech a školních aktivitách svých dětí, mohou komunikovat s učiteli a dalšími rodiči, mohou omlouvat žáka z vyučování a podobně.

20.říjen2019

V pátek 18.10. se 18 žáků naší školy zúčastnilo astronomické soutěže s nosným tématem “50 let od prvního výstupu člověka na Měsíc”

20.říjen2019

V prvním říjnovém týdnu se naši zástupci v rámci projektu ERASMUS+ zúčastnili mezinárodního školení „Primary International schools together for the Exchange of interactive CLIL training“ se zaměřením na výuku metodou CLIL.

Komentářů 0
17.říjen2019

Informace k podání přihlášek na SŠ pro žáky 5. a 9. ročníku budou sděleny na třídních schůzkách.

11.říjen2019

"Bylo to dobrý!“ Tak zněla nejčastější odpověd dětí školní družiny na otázku, jak se jim soutěžení líbilo, když se 2.října 2019 účastnily a plnily 10 disciplín v Netradiční olympiádě.

6.říjen2019

Žáci osmého a devátého ročníku v úterý 1.října 2019 navštívili ekologické centrum v Mladoňově.

4.říjen2019

Začátkem školního roku se žáci 6. ročníku zúčastnili dvoudenního adaptačního pobytu v lanovém centru v Olomouci. Celý pobyt byl připraven jako teambuildingový, aby se utvořily nově vznikající kolektivy spolu s novými žáky z okolních vesnic.

1.říjen2019
Erasmus+ týden ČR
[ Aktuality ]

V pondělí 23. 9. 2019 jsme slavnostním ceremoniálem v kapli Povýšení sv. Kříže započali Erasmus+ týden v rámci projektu Nature, ecology, craft as a heritage of European culture, který si klade za cíl nejen vzájemné sdílení zkušeností učitelů mezi jednotlivými partnery v EU a pro žáky poskytnutí příležitosti poznat jiné země, kamarády a zdokonalit se v cizím jazyce, ale i získat kladný vztah k evropskému přírodnímu a kulturnímu dědictví.

Komentářů 0
16.září2019

Každoročně zajišťuje naše škola pro žáky výuku plavání v rozsahu 40 lekcí během školní docházky.

6.září2019

Netradičně hned na začátku školního roku se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili exkurze na Sluňákov v rámci projektu Tajemství živlů pod záštitou MAP pro ORP Uničovsko.

26.srpen2019
Škola Vás vítá
[ Aktuality ]

Prázdniny uběhly jako voda, ale kolik se toho v nás a našich životech událo, víme jen my sami. :)

19.srpen2019

Třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci...

19.srpen2019

Slavnostní zahájení školního roku.....

2.červenec2019
Letní přání
[ Aktuality ]

Letní přání ředitele školy.

30.červen2019
26.červen2019

Na konci dubna se 32 žáků druhého stupně zúčastnilo zájezdu do Anglie.

23.červen2019

V pátek 28.června v 8.30 hodin proběhne v koncertní síni slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníku. Srdečně zveme všechny přátele Haškovy školy.

23.červen2019

Dne 18. 6. 2019 9.B podnikla jednodenní výlet do Prahy...

13.červen2019

Celostátní přehlídka 53. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův památník, do níž postoupil náš žák Štěpán Hlaváč (vítěz krajského kola v kategorii slovního projevu žáků ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií), byla v letošním roce výjimečná...

13.červen2019

V dubnu a zejména v květnu se naši žáci zúčastnili hned několika sportovních soutěží různého charakteru...

29.květen2019
Abeceda peněz
[ Aktuality ]

Ve čtvrtek 9. května proběhl jarmark žáků a žákyň čtvrtých tříd v rámci projektu ABECEDA PENĚZ v České spořitelně.

29.květen2019

V pátek 17. 5. 2019 navštívili šesťáci hasičskou zbrojnici. Navázali tak na přednášku z předchozího týdne, kdy si s hasiči povídali přímo ve škole.

28.květen2019

Po dvou letech se v druhé polovině května naši žáci z 2. stupně a žáci ze ZŠ Pionýrů, kteří se učí německy, vypravili v doprovodu svých učitelů do nedaleké Vídně, tentokrát do barokního zámku Schönbrunn, rezidence rakouských císařů.

23.květen2019
23.květen2019

V rámci praktických činností se žáci 7. ročníku seznámili s prostředím dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově.

22.květen2019

Ve dnech od 23. 4. 2019 do 9. 5. 2019 proběhly Dny dětského čtení v návaznosti na mezinárodní projekt Europe reads a Světový den čtení. Tato kampaň je zaměřena zejména na podporu a rozvoj čtenářství.

14.květen2019

V týdnu od 7. 4. do 13. 4. 2019 vycestovali vybraní žáci s pedagogickým doprovodem do třímilionového přímořského města Izmir v Turecku v rámci projektu Erasmus+ (Nature, ecology, craft as a heritageofEuropeanculture).

7.květen2019

V rámci projektu ABECEDA PENĚZ Vás zvou čtvrťáci na jarmark 9.5. 2019

6.květen2019
DEN ZEMĚ
[ Aktuality ]

Ve středu se naši prvňáčci a druháčci zúčastnili v areálu DDM Uničov akce s názvem „Den Země“.

15.duben2019

Rok uběhl jako voda a začátkem dubna (přesně 4. 4.) se konalo opět krajské kolo již 53. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův památník v Obchodní akademii v Mohelnici...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12