19.listopad2020

V rámci online výuky děláme, co je v našich silách, proto se s vámi chceme podělit o ukázku z hodiny právě prvňáčků v režii paní učitelky Dubové. Link po rozkliknutí ->>

15.listopad2020

Nejenom že naši prvňáčci zvládají výborně online výuku jako je čtení, psaní a počítání. Umí si také poradit i v kuchyni a upéct nějakou tu dobrotu.

13.listopad2020

Ve středu 18.11.2020 se dle rozhodnutí MŠMT vrací do školních lavic žáci prvních a druhých tříd. Jsme moc rádi za alespoň tento malý krůček k návratu do běžných kolejí...

10.listopad2020

Korona čas mezilidským vztahům moc neprospívá, ale my se nevzdáváme, proto zavádíme třídnické hodiny online! >>>

13.říjen2020

Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou školy uzavřeny. Výuka bude probíhat distančně od 14. do 23. října. Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od so 24. 10 do ne 1.11. Více v článku.

9.říjen2020

V souladu s opatřeními vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 8.10.2020 vám oznamujeme, že příští týden (12.10.-16.10.2020) bude probíhat střídavá výuka. Část 2. stupně bude vzdělávána prezenčně a část distančně. Více ve zprávě.

9.říjen2020

Vyhlášení dnů volna na 26. a 27. října 2020.

8.říjen2020
Dopravní hřiště
[ Aktuality ]

Podzim 2.B na dopravním hřišti

7.říjen2020
Plavání
[ Aktuality ]

Děti z prvního stupně zahájily nový školní rok plaveckým kurzem. Malí plavci jsou z vody nadšení. V dnešní náročné době je návštěva bazénu pro naše školáky vítaná změna. Pod vedením zkušených plavčic již skoro všechny děti umí plavat. Důležité je také otužování, které napomáhá lepší imunitě našich plaváčků. Mgr. Lenka Dušková

2.říjen2020

A my jedeme dál. Naší školy se vyhlášená omezení ani nouzový stav nijak nedotknou. Více info po rozkliknutí. :)

23.září2020

Včera proběhla internetem výzva nového ministra zdravotnictví k vyhlášení ředitelského volna na nadcházející pátek. Více po rozkliknutí článku. :)

14.září2020

V pátek 11.9. se na našem hřišti konal koncert Pavla Nováka, který jsme věnovali našim prvňáčkům na uvítanou. Sponzorsky se na organizaci akce podílelo Město Uničov. Děkujeme.

9.září2020

Od 10.září 2020 platí celorepublikové povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.Ve školách platí tato povinnost na chodbách, toaletách, v jídelně,...Žáci 5. - 9. ročníku musí mít ochranu úst také ve všech učebnách.Žádáme rodiče, aby zajistili svému dítěti dvě roušky v aktovce a jednu náhradní v šatní skříňce. S. Vlk, ředitel školy

4.září2020

Školní rok začal a ve škole se přes prázdniny udály nějaké změny! Vytvořili jsme totiž novou knihovnu - Hašknihovnu!

1.září2020
Zpráva pro rodiče
[ Aktuality ]

Vzhledem ke stávající situaci související s epidemií viru COVID-19 zavádíme ve škole od začátku školního roku vládou předepsaná bezpečnostní opatření. Více po rozkliknutí této zprávy.

24.srpen2020
Slavnostní zahájení školního roku 1.září 2020
[ Aktuality ]

Zahájení školního roku proběhne dne 1. září 2020 pro 1. - 4. ročník na hřišti školy v 8.00, pak bude přesun do učeben, rodinní příslušníci prvňáčků jsou vítáni. Žáci 5.- 9. ročníku budou školní rok zahajovat o něco později také na hřišti školy, a to v 8.30. Školní jídelna 1. září nevaří, školní družina bude tento den fungovat pouze do 13.00.

24.srpen2020

Přehled nejdůležitějších termínů ve školním roce.

21.červenec2020
Prázdninové přání
[ Aktuality ]

Vážení rodiče a milí žáci, pohodové prožití letních prázdnin vám přeje vedení školy.

10.červen2020

Přes školní portál Edookit se žáci 9.A zúčastnili ankety o jejich pohybových aktivitách v době nouzového stavu. Výsledky jsou zajímavé. A potěšující je, že čas strávený sportem se navýšil. :)

8.červen2020

Naši žáci se zúčastnili tradiční Technické soutěže, pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem letošního ročníku bylo vyrobit model letadla s alespoň jedním mechanickým prvkem.

8.červen2020
Ředitelské volno
[ Aktuality ]

Vyhlašuji z organizačních a hygienických důvodů na pondělí 29.června a úterý 30. června 2020 ředitelské volno. Družina bude fungovat od 8.00 do 16.00. Jídelna v tyto dny nevaří. Pokud máte zájem o družinu, oznamte to do 19. června své třídní učitelce. Mgr. Svatopluk Vlk

3.červen2020

Stáhněte si žádost o ošetřovné.

2.červen2020
Karanténa 9.A
[ Aktuality ]

Zasáhl nás Covid-19. Onemocněl nám pedagog, ale po prvním testu všech, kdo se s ním setkali, jsou všichni negativní. A věříme, že tak i zůstanou. Přijímací zkoušky jsou v ohrožení, ale konzultovaný postup s KHS nám dává naději, že se jich deváťáci budou moci zúčastnit. Snad tohle naši zemi nečeká zase na podzim.

21.květen2020
Děti se vrací do školy
[ Aktuality ]

V pondělí 25.5. bude znovu zahájena výuka na 1. stupni. Vstup do školy bude umožněn pouze dětem,a to v 7.40 1. třídě, v 7.45 2. třídě, v 7.50 3. třídě, v 7.55 4. třídě a nakonec v 8.00 5.třídě. Do školních skupin se přihlásilo 94 žáků, což je 60% ze všech žáků 1. stupně.DONESTE VŠICHNI VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

21.květen2020
Microsoft Teams
[ Aktuality ]

Dlouhodobou koncepcí naší školy je vybavení moderními technologiemi a jejich smysluplné využití ve výuce. A štěstí přeje připraveným. V roce 2018 jsme získali velkou dotaci na modernizaci celé školní sítě a zavedení balíku softwaru Microsoft Office. Díky němu mají všichni učitelé i všichni žáci svůj cloudový účet přístupný odkudkoliv ze světa a v něm nejmodernější a nejaktuálnější verze aplikací MS. Po uzavření škol jsme tak mohli začít využívat jeden z nejmodernějších nástrojů - Microsoft Teams, kde žákům mohou být nejen zadávány úkoly v podobě různých pracovních listů, ale hlavně mohou probíhat videokonference, tedy online výuka v přímém přenosu.
Jsme pyšní na všechny žáky účastnící se konferencí. Jsme hrdí na naše učitele, kteří se bleskově přizpůsobili, naučili se využívat moderní technologie a nenechali vás v tom samotné. Vážíme si všech rodičů, kteří jsou ještě i nyní postaveni do role důležitých aktérů vzdělávání svých dětí - našich žáků.

7.květen2020
25.5. bude zahájena výuka ve školních skupinách na 1. stupni
[ Aktuality ]

Podrobnosti a způsob přihlášení do školní skupiny najdete v liště vlevo pod aktualitami.

6.květen2020

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou 8. a 9. června 2020. Odkaz na stránky MŠMT najdete v této zprávě. Klikněte na titulek. :)

6.květen2020
Přijímací pohovory
[ Aktuality ]

Přijímací pohovory proběhnou na čtyřleté obory 8. června, na víceletá gymnázia pak 9.června. Uchazeči budou mít jen jeden pokusný termín. V levé liště pod tlačítkem "Zahájení výuky 2020" najdete potřebné informace a podmínky pro účast na intenzivní prezenční přípravu na přijímačky.

5.květen2020
Konzultace pro žáky 9.A k přijímacím pohovorům
[ Aktuality ]

Od 11. května 2020 bude v souladu s usnesením vlády č. 491 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. O organizaci konzultací byli informováni všichni rodiče žáků 9.A prostřednictvím školního informačního systému Edookit. Konzultace budou zaměřeny na přípravu na přijímací pohovory na střední školy, tj. na český jazyk a matematiku. Veškerá hygienická opatření budou v souladu s pokynem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20.

30.duben2020
Zápis do 1. třídy - výsledky
[ Aktuality ]

V průběhu dubna se konal netradiční zápis do 1. třídy, letos bohužel bez dětí. Celkem jsme zapsali 48 dětí, z toho rodiče osmi dětí požádali o odklad školní docházky. V příštím školním roce tedy otevřeme dvě pěkné první třídy po 20 žácích. Třídními učitelkami budou Mgr. Dagmar Mojdlová a Mgr. Jitka Dubová.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13