23.květen2022

Ve výchově ke zdraví s žáky probíráme různá zajímavá témata týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Od dospívání a návykových látek přes první pomoc až třeba ke zdravé výživě a pohybu. V šestém ročníku jsme se nedávno začali bavit na téma výživa a zdraví a žáci na začátku tématu vyplňovali minianketu o výživě, abychom vůbec zjistili, jak na tom se zdravými návyky jsou. A jaké výsledky z ní vzešly?

20.květen2022

V úterý 17. května navštívil děti třetích tříd pan myslivec Roman Poštulka, který přišel dětem přiblížit život lesní zvěře.

12.květen2022

Od začátku školního roku 2020/2021 je naše Základní škola Haškova zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+ CLIL (Content and Language Integrated Learning), realizace výuky anglického jazyka v rámci dalších školních předmětů. V současné době spolupracujeme s dalšími 5 partnerskými školami z Portugalska, Polska, Turecka, Španělska a Itálie.

5.květen2022

Poslední týden v dubnu jsme měli ve školní družině čarodějnický týden.

3.květen2022

V pátek 29.4. se při DDM ve Vile Tereze konala každoroční astronomická soutěž zaměřená na Sluneční soustavu pro žáky všech základních škol v Uničově. Naši školu reprezentovala celkem 3 družstva za starší kategorii a 2 družstva za mladší kategorii.

25.duben2022

V pátek 22. 4. byl Mezinárodní den Země. Po celý duben také probíhala akce Ukliďme Česko. Deváťáci mají po přijímačkách a čekají na výsledky. Že to zní jako slovní úloha? Nám jo, a tak jsme ji důkladně propočítali!

25.duben2022

V rámci názorné výuky dějepisu a vlastivědy, naši školu před Velikonocemi navštívili členové Československé obce legionářské z olomoucké jednoty, aby našim žáků přiblížili téma Čechoslováků za 2. světové války.

19.duben2022

4.A si před velikonočními prázdninami uspořádala svůj Velikonoční den.

11.duben2022

Ve dnech 8. – 9. dubna probíhal na naší škole zápis do 1. třídy.

11.duben2022

Prvňáčci vyrazili do knihovny na zábavnou besedu s Adolfem Dudkem, ilustrátorem dětských knížek.

29.březen2022

Škola se zapojí do soutěže vyhlášené Uničovským odborem životního prostředí, která je dotovaná městem Uničov formou finanční odměny třem nejlepším třídám a nejlepšímu "sběrači".

29.březen2022

Zápis do 1. ročníku "Z pohádky do pohádky"
se uskuteční:
v pátek 8.dubna 2022 od 13.00 do 18.00 hodin
v sobotu 9.dubna 2022 od 9.00 do 12.00 hodin.
Vezměte s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

29.březen2022

Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství! A proto si tuto slávu připravilyprávě i naše děti.

22.březen2022

Prožít noc na Karlštejně je možná snem každého milovníka historie, nebo obdivovatele Karla IV. Nám se sice přenocování nepodařilo, ale na chvilku jsme na Karlštejn zavítali…do divadla.

7.březen2022

Žáci, jejichž koníčkem je právě angličtina, svoji výbornou znalost jazyka prokázali ve školním kole konverzační soutěže, které proběhlo ve čtvrtek 3.3.2022.

28.únor2022
Lyžák 2022
[ Aktuality ]

Přinášíme shrnutí a fotoreport z lyžařského výcviku, který se uskutečnil před jarními prázdninami.

18.únor2022
Budu prvňáčkem !
[ Aktuality ]

Zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče na hodinové pásmo s motivačním názvem : BUDU PRVŇÁČKEM !

9.únor2022

Nela Šlešková z 9. A obsadila krásné 5. místo v krajském finále soutěže „Hledáme nejlepšího chemika ČR“!

31.leden2022

Po dvouleté koronavirové přestávce se naši žáci opět utkali ve znalostech z chemie v krajském kole soutěže Mladý chemik.

26.leden2022

O jarních prázdninách organizujeme Příměstský tábor pro všechny zájemce z Uničova. Více informací ve zprávě a přiloženém letáku.

17.leden2022
Poděkování Miele
[ Aktuality ]

Miele podpořilo naši školu v oblasti rozvoje technických dovedností a díky nim jsme mohli doplnit pracovní dílny dalšími nástroji a nářadím. Děkujeme

10.leden2022

Jsme velmi rádi, že i v letošním školním roce jsme mohli realizovat přírodovědný badatelský kroužek za podpory projektu z MAP ORP Uničov Svět kolem nás. Projekt měl za cíl podpořit v dětech zájem o biologii, chemii a fyziku. Propojujícím tématem všech pokusů byly ROSTLINY.

1.leden2022

Do nového roku Vám všem přejeme hlavně zdraví, ale také mnoho úspěchů a samozřejmě štěstí! Ať se Vám vydaří vše přijemné i nepříjemné, co Vás čeká, ať se Vám daří plnit svá předsevzetí zase o něco lépe než ten rok uplynulý, ať společně zvládneme dát přítrž těm podivným časům, které brzy budou, doufejme, za námi a ať se nám z nich třeba podaří vytěžit to, co by jinak pravděpodobně zůstalo skryto.

Děkujeme všem příznivcům a přátelům školy za podporu a sounáležitost. Vážíme si toho!

17.prosinec2021

Nejen dílny, ale i vaření a pečení! To jsou praktické předměty u nás ve škole. Pečení a Vánoce? To je přece jasný. Perníčky! Pod taktovkou paní učitelky Ryšavé se toho zhostila 6. B. Koukněte! :)

16.prosinec2021

V úterý naši třeťáci vyrazili na předvánoční výlet do Ekologického centra v Mladoňově.

9.prosinec2021

Mikuláš nesmí chybět ani v době covidové! A tak prošla v pondělí školou skupina nadsmyslných bytostí, čertů, andělů, v čele s moudrým a spravedlivým Mikulášem!

1.prosinec2021

Pro zpříjemnění a zklidnění v předvánočním čase si pod odborným dohledem paní vychovatelky Jiřiny Ďuricové některé naše kolegyně vyrobily nádherné keramické anděly, posly Vánoc.

29.listopad2021

V Listopadu se na ZŠ Haškova uskutečnila soutěž Bobřík Informatiky. V soutěži, které se účastnilo přes 100 000 soutěžících z celé ČR si žáci mohli porovnat svou schopnost logického myšlení v různých věkových kategoriích na celé škole.

25.listopad2021

Přišla nám zajímavá nabídka pro žáky na hodiny Aj s rodilým mluvčím. V případě zájmu kontaktujte agenturu dle přiloženého letáku. Výuka bude probíhat i on-line.

23.listopad2021

V článku najdete kontakty a odkazy na Přijímačky nanečisto. Na nich se Vaše děti mohou připravit na přijímací zkoušky a nebýt překvapeni v ostré verzi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14