Vlk2
 
Mgr. Svatopluk Vlk ředitel školy, vlastivěda, přírodověda

 Malíková Hana

 

Mgr. Hana Malíková zástupce ředitele pro 2.stupeň, matematika, zeměpis
 Mrázová Andrea 2016 Ing. Andrea Mrázová zástupce ředitele pro 1.stupeň,výchovný poradce, matematika, fyzika, ICT

mrazova

 Horáková Renata Ing.Renata Horáková administrativní pracovnice, agenda PaM, 
 

Jindřiška Benešová

vychovatelka ŠD (2.oddělení)
 Dušková Lenka

Mgr. Lenka Dušková

 1. stupeň, anglický jazyk
 Ďuricová Jiřina

Jiřina Ďuricová

vedoucí ŠD (1.oddělení)


 Fialová Jana Mgr. Jana Vincourová
1. stupeň
 Gucká Zuzana 2 Mgr. Zuzana Gucká 1.stupeň, anglický jazyk, hudební výchova
 Hronová Jana PhDr. Jana Hronová  školní psycholog  
 Jurčíčková Jitka Mgr. Jitka Jurčíčková  asistentka pedagoga
 Kaplová Alžběta

Mgr. Alžběta Kaplová

metodik prevence, dějepis,občanská výchova
 Trnková Tereza Tereza Trnková
vychovatelka ŠD (3.oddělení)
 Křížkovská Petra Mgr. Petra Křížkovská školní speciální pedagog

 Kuncová Kateřina Mgr. Kateřina Kuncová anglický jazyk, tělesná výchova, matematika
 Kuxová Marie Mgr. Marie Kuxová

1. stupeň

 Kreuziger Martin Mgr.Martin Kreuziger

 český jazyk

 Mojdlová Dagmar Mgr. Dagmar Mojdlová 1. stupeň
 Pávková Věra Mgr. Věra Pávková 1. stupeň, angličtina pro 1. stupeň
 Ryšavá Jana

Mgr. Jana Ryšavá

český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, občanská výchova

rysava
  Mgr. Ludmila Schenková anglický jazyk, český jazyk, ruský jazyk,italský jazyk
 Šléšková Taťána Mgr. Taťána Šlešková anglický jazyk,ICT,chemie,zeměpis sleskova
 Štyksová Milena Mgr. Milena Štyksová asistentka pedagoga
 Vojáčková Jana Mgr. Jana Vojáčková matematika, přírodopis
 Vojtková Lenka Mgr. Lenka Vojtková český jazyk, německý jazyk , hudební výchova
 Dubová Jitka  Mgr. Jitka Dubová
 1. stupeň

 

 Turtáková Eva  Eva Turtáková  asistent pedagoga

 Zeman Petr Mgr. Petr Zeman  tělesná výchova