14.duben2014
Soutěž ve sběru papíru
[ Aktuality ]

Město Uničov, odbor životního prostředí, vyhlašuje pro ZŠ v Uničově 9.ročník soutěže ve sběru papíru. U školy budou přistaveny kontejnery:
Po - Pá 7.30 - 8.00
Út, Čt 14.00 - 16.30

14.duben2014
Pálení Moreny
[ Aktuality ]

Video z pálení Moreny, které žáci 1. stupně uspořádali 28.3. můžete shlédnout na Youtube. Pro odkaz rozklikněte článek.
Mgr. Jana Fialová

12.duben2014
Přednáška v Šatlavě
[ Aktuality ]

Minulý týden žáci 6. A navštívili v rámci občanské výchovy a tématu Naše obec muzeum vězeňství - Šatlavu v Uničově. Tématem přednášky byly uničovské památky. Děti nejprve čekala přednáška doplněná prezentací s fotkami památek a poté pracovní listy, pomocí kterých si ověřily získané znalosti. Chtěla bych tímto poděkovat muzeu za možnost netradiční výuky a také žákům za pozornost a vzorné splnění zadaných úkolů.
Mgr. Alžběta Kaplová

10.duben2014
Turnaj ve vybíjené
[ Aktuality ]

Ve středu 9. dubna proběhl na základní škole U Stadionu turnaj ve vybíjené pro první stupeň. Reprezentanti naší školy ze 4. a 5. ročníku obhájili svá umístění z podzimního turnaje. Hoši skončili na druhém a dívky na prvním místě. Ke skvělému umístění dětem gratulujeme.

Mgr. Alžběta Kaplová

6.duben2014

V pátek 4. 4. 2014 žákyně 7.A Jarmila Vymazalová reprezentovala naši školu v krajském kole recitační soutěže.
Pro více informací klikněte na nadpis článku:-)
Mgr.Ludmila Schenková

6.duben2014

V rámci programu EU – peníze školám absolvovala vyučující ruského jazyka v naší škole Mgr. Ludmila Schenková dvoutýdenní kurz ruského jazyka v Russian Language School Durbe v hlavním městě Lotyšska Rize.
Pro více informací klikněte na nadpis článku:-)

4.duben2014

V rámci projektu MAT21 se žáci 5.A; 6.A a 8.A zúčastnili besedy o kosmonautice.
Více informací a fotografií získáte kliknutím na nadpis článku:-)
Ing. Andrea Mrázová

3.duben2014

POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V rámci kroužku - Věda je zábava, společně se Stanicí pro pozorování a výzkum sluneční fotosféry- 028 Hlivice, proběhne pozorování hvězdné oblohy dne 4.4.2014...
Ing. Andrea Mrázová

1.duben2014

Děti z 1. stupně ZŠ Haškova vynášely zimu a vítaly jaro.
Více se dozvíte prostým "kliknutím" na nadpis a přečtením článku:)

Mgr. Josef Lojda

28.březen2014

Děti z kroužku si dnes vyzkoušely TERMOKAMERU - další z mnoha pomůcek pořízených z projektu MAT21.
Pro více informací a fotografií klikněte na nadpis článku.
Ing. Andrea Mrázová

28.březen2014

Dnešní den patřil pedagogům. Každoročně 28. března slaví všichni pedagogové v České republice Den učitelů.
Pro více informací a zhlédnutí fotografií klikněte na nadpis článku:-)

26.březen2014
Beseda v knihovně
[ Aktuality ]

Dnes navštívili žáci 5. třídy místní knihovnu, aby se dozvěděli něco zajímavého a přínosného k tématu, které právě probírají, pověsti.
Pro zhlédnutí fotografií klikněte na nadpis článku :-)
Mgr. Lenka Vojtková

26.březen2014

V roce 2005 jsme pracovali na projektu Krajina za školou, při kterém se zrodilo i partnerství se školou v polských Ledzinách. Podívejte se, co jsme tenkrát vytvořili a co má dodnes zajímavou hodnotu.
Odkaz je uvnitř zprávy.

25.březen2014

U příležitosti udělení ceny UNIČOVSKÝ TALENT 2013 získali čtyři žáci naší školy ocenění.Michaela Hlaváčová a Jan Krumpholc - žáci 9.A , Veronika Nečková - 7.A a Daniel Mráz žák 4.B.
Více informací získáte kliknutím na nadpis článku.
Ing. Andrea Mrázová

24.březen2014

Naši starší žáci již po několikáté navštívili místní knihovnu.

Pro více informací klikněte na nadpis článku :-)
Mgr. Lenka Vojtková

24.březen2014
Pythagoriáda- školní kolo
[ Aktuality ]

Ve středu 26.3.2014 proběhne školní kolo Pythagoriády, které se zúčastní žáci 5.-8.ročníku.
Ing.Andrea Mrázová

24.březen2014
Matematický klokan
[ Aktuality ]

21.3.2014 se žáci 2.- 9. ročníku zúčastnili soutěže Matematický klokan.
Ing. Andrea Mrázová

11.březen2014

Naši žáci z 9. ročníku jezdí v rámci výuky jednou za měsíc na Střední průmyslovou školu strojnickou do Olomouce, která je partnerem projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji...
Ing. Andrea Mrázová

9.březen2014
Úspěch v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna
[ Aktuality ]

Naše děti reprezentovaly školu v recitační soutěži Dětská scéna. Okresní kolo proběhlo 6. a 7. března 2014 v DDM Olomouc. Mezi mladšími se nejlépe prosadil Daniel Mráz ze 4. třídy, který za své vystoupení získal čestné uznání. Největšího úspěchu dosáhla mezi staršími dětmi Jarmila Vymazalová ze 7. třídy, která obsadila krásné 4. místo s postupem do krajského kola, jež se bude konat 4. dubna 2014 v Olomouci. Ve stejné kategorii jako Jaruška postoupil do užšího výběru i Oliver Dudáš ze 6. třídy. Tleskáme nejen těm, kteří se umístili, ale i ostatním, kteří se nebáli nést svou kůži na trh a porotě ukázali, co umějí. Vzhledem k tomu, že v 1., 2. a 4. kategorii naše děti patřily k těm mladším, tedy méně zkušeným, věříme, že jim vztah k přednesu umělecké literatury vydrží a dokáží letošní zkušenost využít v příštím roce. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jarušce Vymazalové přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. L. Schenková, Mgr. L. Vojtková

1.březen2014

Ve středu 26. 2. 2014 se konala v naší škole tradičně recitační soutěž Mladá scéna. Stejně jako v předchozích letech se do soutěže zapojilo velké množství dětí – sešlo se jich dvacet pět. Porota ve složení Mgr. Lenka Vojtková, Mgr. Ludmila Schenková, vedoucí školní družiny Jiřina Ďuricová a Mgr. Eliška Skopalíková neměla snadnou práci. Všechna vystoupení, počínaje dětmi z 2. třídy a konče žáky z 8. třídy, měla velmi dobrou úroveň. Posoudit výkony a rozhodnout o umístění nebylo opravdu jednoduché. Děkujeme všem za odvahu vystoupit, za jejich nadšení, se kterým vybrané texty přednášeli. I ti nejmenší volili poměrně obsáhlé texty, takže jejich nacvičení museli věnovat spoustu volného času. Ti nejlepší budou reprezentovat naši školu v okresním kole, do nějž jsme se letos rozhodli poslat poměrně vysoký počet recitátorů. A jak všechno dopadlo?

Pro bližší informace a fotografie klikněte na nadpis článku :-)

26.únor2014

Po pěti dnech, které uplynuly od příjezdu z kurzu, se rád ohlédnu:)
Pro celý text a fotografie klikněte na název článku.

Mgr. Josef Lojda

11.únor2014
Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
[ Aktuality ]

V úterý 11. února proběhlo v Olomouci okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 35 soutěžících - vítězů školních kol. Naši školu zastupovala žákyně 9. ročníku Veronika Dušková, pro kterou byla tato soutěž první zkušeností, v níž se střetla s těmi nejlepšími, a proto při tak silné konkurenci byla šance na úspěch minimální. Veronice děkujeme za čas věnovaný přípravě na soutěž a za reprezentaci naší školy. Zároveň jí přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu. Mgr. L. Vojtková

18.leden2014

Dnes přišlo k zápisu 8 dětí.
Na naši školu je tedy zapsáno celkem 36 dětí, z toho 6 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Chtěli bychom tedy otevřít dvě první třídy po 15 žácích, které sloučíme až v dalším roce do jedné druhé. Komfort malých prvních tříd se snažíme udržet pro lepší start dětí a klidnější přechod mezi školou a školkou.
Informace o zápise v celém Uničově najdete kliknutím na název zprávy.

21.prosinec2013
Olympiáda z českého jazyka
[ Aktuality ]

Dne 13. 12. proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 13 žáků z 8. a 9. ročníku. Soutěž byla jako obvykle rozdělena na dvě části, mluvnickou a slohovou. Mluvnická část byla zaměřena na tvarosloví, pohrávání se slovy, s jazykem. V této části tedy museli soutěžící využít i špetku fantazie. Ve slohové části psali žáci příběh začínající větou Možná se vám už také stalo, že ... S poměrně náročnými úkoly se soutěžící vypořádali dobře, v konečném pořadí dopadli takto: 1. místo - Veronika Dušková /9. A/,která postupuje do okresního kola, 2. místo - Míša Čáslavová /8. A/, 3. místo - Honza Krumpholc /9. A/ a 4. místo - Petr Zeman /8. A/. Vítězce blahopřejeme a přejeme, aby se jí dařilo i v okresním kole. Všem soutěžícím děkuji za účast a doufám, že je řešení nelehkých úkolů neodradilo a vyzkouší si soutěž i příští rok. Mgr. Lenka Vojtková

11.prosinec2013
Pečení vánočního cukroví
[ Aktuality ]

V tento předvánoční čas se třídní učitelka se svými žáky rozhodla v rámci praktických činností pro pečení vánočního cukroví. Akce byla velmi zdařilá, žáci si vlastnoručně vyráběli těsta na linecké cukroví a perníčky a poté se zabavili vykrajováním různých tvarů s vánočními motivy. Při práci poslouchali vánoční písně, které jim měly nabudit příjemnou vánoční atmosféru. Během pečení děti neodolaly vůni vánočního cukroví a ochutnávaly své výrobky ještě teplé. Děti k této činnosti přistupovaly zodpovědně, s velkým nadšením a odhodláním. Z jejich obličejů vyzařovala spokojenost ze zdařilé práce! Mgr. Lenka Vojtková

11.prosinec2013
Ocenění v literární soutěži
[ Aktuality ]

V pondělí 9. 12. 2013 proběhlo na místním gymnáziu slavnostní vyhlášení výsledků v literární soutěži. Naše žákyně 9. ročníku Michaela Hlaváčová se umístila na krásném 4. místě. S velkým překvapením 2. místo obsadila žákyně 7. ročníku Jasmínka Růžičková. Děvčatům k ocenění blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast, necht´je jejich snaha, píle a odhodlání provází i nadále. Mgr. Ludmila Schenková a Mgr. Lenka Vojtková

10.prosinec2013
Den zručnosti
[ Aktuality ]

SPŠ a SOU uspořádala již druhým rokem Den zručnosti. V úvodu zástupce školy informoval o uplatnění technických oborů. Následovalo vystoupení zástupců firem – Honeywell Hlubočky a Papcel Litovel. Žáci si následně ve skupinách prohlédli areál škol a dílenská pracoviště. Vyzkoušeli si práci ve workshopech dle zvolených oborů. V závěru celého dne byly zhodnoceny práce žáků a každý žák obdržel drobný propagační materiál. Andrea Mrázová

9.prosinec2013
Elektronická nástěnka pro rodiče
[ Aktuality ]

Nemyslím si, že elektronická žákovská knížka je pro základní školu vhodná, ale po představení elektronické nástěnky (www.skolanadlani.cz)jsem licenci na tuto aplikaci zakoupil. Jedná se o podobný systém umožňující informovat se navzájem o akcích. Nejen škola rodiče, ale i rodiče školu. Lze takto oslovit rodiče o konání výletu, o chování žáka, možnost rodičů omluvit nemocné dítě. Všechny možnosti budeme hledat průběžně. Po Novém roku Vás budu informovat o podrobnostech, zveřejním návody a rozešlu rodičům přístupová hesla. Komunikace pak probíhá přes e-mail. Věřím, že dokážeme zrychlit a zefektivnit informovanost rodičů. Svatopluk Vlk

9.prosinec2013
Den otevřených dveří na Gymnáziu Uničov
[ Aktuality ]

V pondělí 9.12. jsme s žáky 9. A navštívili Gymnázium Uničov, kde probíhal Den otevřených dveří.
Průvodci z řad starších žáků školy nás ochotně informovali o všech zajímavostech studia. Žáci měli možnost vyplnit test z angličtiny, vyzkoušet si zajímavé pokusy z chemie a fyziky. Nedílnou součástí byl i školní mikulášský jarmark s celou řadou překvapení ! Andrea Mrázová

5.prosinec2013
Mikulášská soutěž
[ Aktuality ]

Mikulášská soutěž v psaní na klávesnici pro ZŠ proběhla na SPŠ a SOU v Uničově.
Ze 101 účastníků obsadila Gabriela Húževková ( žákyně 7.A ) 18. místo. Pochvalu zaslouží i ostatní účastníci soutěže. Andrea Mrázová

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8